► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 05 năm 2023                  ► Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao - Bắc - Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng, kế thừa và phát triển xuất sắc tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới.

Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách sau:

 

Cuốn sách "Việt Nam Giải phóng quân - Nhớ lại bước khởi đầu" do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2004, dày 569 trang. Cuốn sách tập hợp những hồi ức và một số bài nghiên cứu về thời kỳ đầu của quân đội ta, được sắp xếp theo ba nội dung lớn và cũng là ba phần chính của sách.

Phần 1: Công cuộc xung phong Nam tiến từ năm 1942 với 19 đội xung phong Nam tiến mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Mặt trận Việt Nam, xây dựng, phát triển căn cứ địa và lực lượng vũ trang cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Phần 2: Những hoạt động quân sự và công tác chính trị của đội du kích Pác Bó, Cứu quốc quân, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và đội du kích Ba Tơ.

Phần 3: Những trận đánh của Việt Nam Giải phóng quân góp phần giải phóng và bảo vệ Khu giải phóng Việt Bắc và trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

Ngoài ba phần chính, cuốn sách còn có một số tư liệu quý có liên quan đến hoạt động của Việt Nam Giải phóng quân trước đây và một số thông tin về những lần họp mặt gần đây của các thành viên Việt Nam Giải phóng quân.

Qua những trang hồi ức, bạn đọc sẽ thấy rõ hơn quân đội ta là quân đội "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" với các khẩu hiệu như: "Có dân là có tất cả"; "Người trước súng sau"; "Quân và dân như cá với nước" đã được lịch sử chứng minh.

 

Cuốn sách "60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng" được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2004, nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân.

Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân.

Phần 3: 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách là nêu lên tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân, đồng thời khái quát những nét lớn, những sự kiện chính qua các chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta. Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, tìm hiểu tư tưởng của Bác và lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, phát huy hơn nữa bản chất truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Cuốn "Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: Hỏi và đáp" do Nguyễn Đăng Quang biên soạn, Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành 2020. Cuốn sách dày 294 trang, nội dung phản ánh cô đọng, ngắn gọn quá trình hình thành, phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập đến nay dưới dạng hỏi và đáp, bao gồm 2 phần:

Phần 1: Những chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập đến kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1944 - 1954); trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975- 2004).

Phần 2: Gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội ta nói về bản chất, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra còn có phần Phụ lục bạn nên biết, cung cấp cho bạn đọc những thông tin như: Nguồn gôc tên gọi Bộ đội Cụ Hồ”; Bài hát “Vì nhân dân quên mình”; Lịch sử ra đời và vai trò của “đội quân tóc dài”?; Lịch sử “cây chông” miền tây Nam Bộ; Chiếc võng bộ đội có từ bao giờ?...

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tâm huyết, sự quan tâm sâu sắc đến việc tổ chức, xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng vũ trang cách mạng, quân đội cách mạng. Tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong di sản tư tưởng quân sự, tư tưởng về quân đội cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách "Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2011, sẽ giúp bạn đọc nắm được những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng quân đội về chính trị phải chú trọng đến bản chất giai cấp công nhân, đến tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để xây dựng các mặt khác; coi việc xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi… Tư tưởng chiến lược này của Người không chỉ là phương hướng xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta 77 năm qua, mà còn là cơ sở lý luận trực tiếp quan trọng để Đảng ta đề ra định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

 

Trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, sức mạnh Việt Nam là sức mạnh của truyền thống yêu nước bất khuất, là sức mạnh của chiến tranh nhân dân mà nòng cốt là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ trong lửa đạn của chiến tranh đã xuất hiện nhiều tướng lĩnh tài giỏi góp phần làm nên những chiến thắng như: Phai Khắt - Nà Ngần, Việt Bắc, Biên giới, Điện Biên Phủ… Cuốn sách "Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trang hồi ức", do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2005, giới thiệu đến bạn đọc 17 vị tướng đã cống hiến hết mình cho cách mạng Việt Nam như: Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Nguyễn Quyết, Đại tướng Lê Trọng Tấn…

Mỗi trang hồi ký của các tướng lĩnh là thiên tiểu thuyết về cuộc đời một con người và mỗi trang hồi ký đó cũng là một phần của lịch sử - lịch sử của một thời đã qua nhưng mãi mãi có ý nghĩa với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của mọi thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau. Thông qua những hồi ức, bạn đọc sẽ hiểu rõ thêm về thân thế, sự nghiệp cũng như tâm tư, tình cảm chân thật và sống động của các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam - những vị chỉ huy dũng cảm và sáng tạo, mưu lược và quyết đoán. Chiến công và thành tích của họ đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn rất nhiều cuốn sách hay viết về Quân đội nhân dân Việt Nam. Trân trọng kính mời quý vị tìm đọc./.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) (15/05/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023) (04/05/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) (26/04/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)  (24/03/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) (08/03/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021)(25/08/2021)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021)(03/06/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021)(18/05/2021)
- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021)(28/04/2021)
- Giới thiệu sách chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) (24/03/2021)
THÔNG BÁO
Tổ chức chương trình "Vui đọc sách hè" và miễn lệ phí cấp mới thẻ cho bạn đọc thiếu nhi
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023
Cấp thẻ miễn lệ phí cho bạn đọc nhân dịp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Kết quả vòng Sơ khảo cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022" tại tỉnh Hưng Yên
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 146
Hôm nay 308
Tháng này: 184,449
Tất cả: 2,359,338

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388